Stadsstrategie


Met toestemming overgenomen uit een cursus van Impuls, Soest

skylineOnze westerse maatschappij verandert in een razend snel tempo, een tempo dat de Gemeente bijna niet bij lijkt te houden. Het is pijnlijk om te moeten constateren, maar er is in geestelijk Nederland iets grondig mis. Ondanks alle conferenties, programma’s, boeken, organisaties en nieuwe gemeenten die ontstaan zijn, verliest de Gemeente haar invloed op de maatschappij. Daarom geloven wij dat er verandering nodig is: geen oppoetsen van wat we nu doen, geen efficiëntie verhoging, maar een drastische verandering in ons denken en handelen. God roept u en mij op om weer te gaan denken en handelen in termen van Zijn Koninkrijk!
Om u de situatie van de Gemeente in het westen te schetsen vindt u in de onderstaande tabel de uitslag van twee onderzoeken die gehouden zijn in de V.S. Onderzoeken van Bram Krol en een gezamenlijk onderzoek van Joel Ministries en Impuls geven aan dat de situatie in Nederland hiermee vergeleken kan worden. Het onderzoek van zowel Schaller als Barna geven een opmerkelijke conclusie:

Lyle E. Schaller Barna
55% – van gemeenten probeert te overleven 66% – zei dat opwekking de grootste uitdaging van het land is.
40% – van gemeenten bouwt een gemeente Op de vraag: wat is de grootste uitdaging van uw gemeente, zei: 0% opwekking!
5% – van gemeenten bouwt bewust aan het Koninkrijk van God

Er blijkt een grote kloof te zijn tussen theoretisch verlangen, belijden en de praktijk!

Desondanks gloort er licht aan de horizon: er is iets aan het veranderen! Tijdens de leidersconferentie gehouden van 25 tot en met 28 september 2000 zei Carlos Mraida, een van de voorgangers van de Centrale Baptistengemeente in Buenos Aires, specifiek met betrekking tot Nederland: “Dit is het uur waarop God de Kerk herstelt”. Als uitvloeisel van deze conferentie is er in tientallen plaatsen en steden in Nederland een proces op gang gekomen waar leiders van verschillende gemeenten elkaar ontmoeten en met elkaar in gebed gaan voor hun stad. Heel voorzichtig worden de eerste stappen gezet op de weg van de stadsstrategie.

Maar waar praten we over als we het hebben over stadsstrategie?

Hier volgt een definitie:

“De hele kerk van Jezus brengt het hele evangelie aan de hele stad.”