Stadsgebed Almere


Stadsgebed.

In Almere wordt iedere eerste maandag van de maand gebeden voor onze stad.

 Het Stadsgebed wordt gevormd door een  groep mensen vanuit verschillende kerken (dat is juist de kracht en ook de verplichting om de naam Stadsgebed te mogen dragen) en als we dan de noden van de stad samen bij de Heer brengen wordt er kracht aan verleend.

 Timotheüs schrijft al : Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen (van Almere), ook voor de gemeenteraad, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden.

Daarbij staat dan ook : in alle Godsvrucht . Wat zal het goed zijn als steeds meer mensen weten waar Hulp te halen is en “Almere voor de Here” geen loze kreet meer is.

Kom meedoen, en breng uw gebedspunten (van uw groep) mee en laten we zo een leger zijn.

Tot op heden hadden wij de stadsgebedavonden altijd op een vaste locatie maar dat is veranderd. Graag willen wij meer mensen betrekken bij de stadsgebedsbijeenkomsten en dat willen wij doen door bij de kerken en gemeenten op bezoek te gaan. We worden (vanaf oktober 2014) gastvrij onthaald door steeds wisselende kerken in Almere.

Zie de agenda voor de juiste locatie.

Aanvang om 20.00 uur en het duurt  tot ± 21.30 uur.

Voor informatie:

Marry Treep gebedalmere@gmail.com

Marianne en Henk de Groot henk@ecaalmere.nl telefoon: 06-44624451

Facebook: Stadsgebed ALMERE


Artikel over het Stadsgebed Almere uit het Reformatorisch Dagblad.