Eenheidsverklaring


Vanuit een diep verlangen om gestalte te geven aan een sterk christelijk getuigenis in deze stad;
tevens levend en handelend vanuit een persoonlijke relatie met Jezus Christus, willen we elkaar ontmoeten op basis van:

1. Verbondenheid in het E.C.A. waarin we ons verplichten tot wederzijds respect en erkenning voor elkaars geloofsbeleving in onze gemeenten en door elkaar te erkennen als medewerkers in het volbrengen van de grote opdracht, ” alle volken tot zijn discipelen te maken”.
2. Het erkennen van de Bijbel als het onfeilbare Woord van God, de Godheid van Jezus Christus de vergeving van de zonde en de verzoening door het offer van Jezus Christus, Zijn opstandig uit de dood, het geloof in de drie-eenheid; de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3. Erkenning dat we in de laatste dagen leven (2 Tim. 3:1), waarin wij als christenen elkaar nodig hebben.
4. Het gebed voor en met elkaar.
5. Een gezamenlijk verlangen naar;

a. nieuwe openheid (interesse) voor het evangelie,b. een grotere (nieuwe) vrijmoedigheid om getuigen te zijn van Jezus Christus,c. zo mogelijk grotere eenheid en betrokkenheid tussen bijbelgetrouwe gemeenten in Almere.d. het indien nodig en mogelijk getuigend (praktisch) reageren op de nood in onze samenleving,

Als ECA staan we open voor bijbelgetrouwe gemeenten die een structuur van geestelijk leiderschap hebben.

Als (oudsten) raad en lid van de gemeente van Jezus Christus van de deelnemende gemeenten, tezamen met mijn broeders en zusters in het E.C.A., wijden we ons opnieuw toe in gehoorzaamheid aan het Hoofd van de Gemeente, de Here Jezus Christus in het volbrengen van de grote opdracht, “alle volken tot Zijn discipelen te maken” in het bijzonder in Almere.

 

Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Romeinen 13:8