Disclaimer/Privacy


Disclaimer:
De eigenaar van deze website besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data op de website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De eigenaar van deze website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de data op de website en de aangeboden data – door andere derden – via de website. De eigenaar van deze website heeft dan ook het recht om de data op de website te wijzigingen of te verwijderen, als deze in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de doelstellingen van de website.


Privacyverklaring: [december 2018]
De privacy van de bezoeker wordt gerespecteerd. Via deze privacyverklaring wordt de bezoeker geïnformeerd over welke gegevens worden verzameld op deze website en andere diensten die door deze website worden gebruikt en hoe deze gegevens worden verwerkt.

Als deze website wordt bezocht, dan worden er gegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Ook worden er, door de bezoeker, ingevoerde gegevens verzameld die de bezoeker met de eigenaar van de website in contact brengt.

Welke gegevens worden verzameld door deze website?

Cookies:

– Analytische cookies

Deze cookies geven inzicht in hoe deze website wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld Google Analytics (een van de bekendste) dat doet.

– Functionele (noodzakelijke) cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Zonder het gebruik van deze cookies werkt de website mogelijk niet naar behoren. Deze website gebruikt WordPress en de hiervoor beschikbare plugins (zie: wordpress.org)

Omdat de impact van de analytische cookies en ook de functionele cookies erg beperkt is op de privacy van de bezoeker, hoeft hiervoor geen toestemming worden geven.

Als de bezoeker niet wil dat er cookies geplaatst worden op zijn apparaat, dan is het raadzaam dat de bezoeker de functie voor het plaatsen van cookies in zijn browser uitschakelt. Let op: Het is mogelijk dat sommige functies, op deze website en ook andere websites, niet correct werken als cookies zijn uitgeschakeld.


Formulieren:

– Formuliervelden (zoals: Naam, eMail, Telefoon, aanmelding(en), Bericht etc.)

De informatie afkomstig uit het formulier wordt opgeslagen in de database (backup) en direct via email verzonden aan de eigenaar van de website. De eigenaar van de website zal handelen vanuit de aangeboden informatie en de afzender hiervan op de hoogte brengen. De eigenaar van de website zal zorgvuldig met deze informatie omgaan en deze informatie niet gebruiken voor andere doelen, dan waar deze informatie voor bedoeld is.

Als de gebruiker niet wil dat zijn informatie door de eigenaar van de website wordt ontvangen en verwerkt, dan is het raadzaam geen gebruik te maken van de formulieren. Heeft de bezoeker gebruik gemaakt van de formulieren en wil deze bezoeker dat zijn informatie wordt aangepast of verwijderd, maak dan nogmaals gebruik van het formulier om dat bij de eigenaar van de website bekend te maken. De eigenaar van de website zal dan de informatie van de afzender aanpassen of verwijderen.


Herziening privacyverklaring
De eigenaar van deze website kan de privacyverklaring herzien. Veranderingen zullen zichtbaar worden gemaakt op de website. Oude versies van de privacyverklaring worden gearchiveerd.

┬ę 2024 Evangelisch Contact Almere