ECA Almere


ECA Almere

Evangelisch contact onder leidinggevenden binnen de diverse kerken en gemeenten in Almere

ECA_RGB_klein

 

ECA is een platform voor éénheid, ontmoeting en samenwerking; zij tracht dit te bereiken door:
Het bevorderen van een gezamenlijk getuigenis van het christelijk geloof in de stad Almere.
Het bevorderen van de éénheid onder christenen in Almere.
Het bevorderen van de éénheid onder de leiders van de diverse christelijke kerken en gemeenten in Almere.
Het op elkaar afstemmen van activiteiten van de deelnemende gemeenten.
Het opzetten en ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten ter bevordering van de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus.

Rond 1990 vond de eerste ECA-ontbijtontmoeting plaats, toen nog EKA (je mocht i.v.m. de voorkeur spelling ‘contact’ als ‘kontakt’ schrijven).
Enkele christelijke werkers, leiders van verschillende gemeenten, hadden een verlangen om de eenzaamheid die zij gevoelden in het werken in hun gemeenten, op te heffen door elkaar regelmatig te ontmoeten en zo door elkaar bemoedigd te worden.
Met een bepaalde regelmaat begonnen 3 tot 5 werkers elkaar te ontmoeten.
Soms kwamen er wel 7 of 8 mensen die samen de bijbel lazen en met elkaar de Heer zochten in gebed, waarna ze samen de meegenomen broodjes of boterhammen op aten, één persoon verzorgde alles op die ochtend.
Vele jaren tot medio 2002 mocht het ECA voor haar ontbijtontmoetingen gebruik maken van het gebouwtje van de Parousia Gemeente “seventy-five” aan de Waalstraat.
In 1999 is er vanuit de aanwezigen een coördinatieteam aangesteld, bestaande uit drie personen.
Momenteel zijn er 23 gemeenten, kerken en organisaties die aan het ECA deelnemen.

Voor namen en adressen zie onder deelnemers.